Interim-management

De RedderGroep beschikt over een brede pool ervaren interim-managers die de taal van het onderwijs en bedrijfsleven goed kennen en hun specifieke kennis en vaardigheden meenemen. We voorzien in interimoplossingen voor leden van het College van Bestuur, eindverantwoordelijke managers, middenmanagers en teamleiders, staf- of beleidsfunctionarissen en hoofden van diensten. Elke interim-manager wordt begeleid door een schaduwmanager en kan vanzelfsprekend terugvallen op de expertise en ervaringen die breed binnen ons bureau aanwezig zijn. 

Onder interim-management verstaan we het vervullen van tijdelijke (6 – 18 maanden) leidinggevende taken in een organisatie met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het betreft een tijdelijke voorziening op het gebied van management. In de praktijk onderscheiden we een aantal opdrachten voor interim-managers, waarbij deze elkaar vaak (deels) overlappen. 
 

Voor nadere informatie en bemiddeling kunt u bellen met 06-511 811 51 of via email b.redder@reddergroep.nl .

naar home